Verlofregeling

Als uw kind 4 jaar wordt, start hij/zij op de basisschool. Uw kind is dan nog niet leerplichtig, maar heeft wel verschijningsplicht. Dat betekent dat als uw kind een dag of dagdeel niet op school komt, u dit moet melden bij de leerkracht van uw kind.

Vanaf 5 jaar is uw kind leerplichtig en dient uw kind elke dag op school te verschijnen, tenzij het ziek is. Dat meldt u uw kind - voor 09:00 uur - ziek bij school. Dit kan telefonisch via 023 5336622 of via Parro, In uitzonderlijk gevallen kunt u echter verlof krijgen. Wilt u meer informatie hierover, klik hier.

Mocht u verlof willen aanvragen, dan kunt u onderstaand formulier uitprinten, invullen en inleveren bij de directeur. Of kom even langs voor een papieren exemplaar. 

Aanvraagformulier verlof