Oudervereniging (OV)

De oudervereniging (OV) is een zeer grote en waardevolle steun voor de school. De OV zet zich in voor activiteiten die de bloei van de school bevorderen, bijvoorbeeld ouders betrekken bij schoolactiviteiten. Tevens geven zij de school waardevolle ondersteuning bij het organiseren en uitvoeren van allerlei festiviteiten zoals de sportdag, het schoolreisje, het schoolfeest, de kerstborrel voor de ouders tijdens het kerstdiner, etc. Tevens beheert de OV de jaarlijkse ouderbijdrage, waaruit tal van leuke activiteiten worden betaald.

Voor zowel de OV als de MR geldt dat zij in het openbaar vergaderen en een regelement hebben dat op school ter inzage ligt. Jaarlijks treden een deel van de leden volgens rooster af.

Ouders: 
Linda Ritskes (voorzitter)
Gitta Wildeboer (penningmeester)
Nanda Griffioen
Kim Doornebosch
Nicole Janssen
Charissa de Vries
Eline Golzales Ollaveria

Teamleden:
Daphne Bovendeert
Marijke Zwanenburg-Flipsen
Chantal Vijn

Introductie oudervereniging