Tussenschoolse opvang (TSO)

Overblijven
Leerlingen kunnen tussen de middag (12:00 – 13:00 uur) op school overblijven bij de tussen schoolse opvang (TSO). Er is een vast team van vrijwillige overblijfmedewerkers.

TSO moet voldoen aan een aantal basisvoorwaarden. Belangrijk is dat de sfeer tijdens het eten prettig is, dat het overblijven gestructureerd verloopt en dat de kinderen zich thuis voelen. Naast deze basisvoorwaarden is persoonlijke aandacht, veiligheid en goede verzorging belangrijk.

Werkwijze
De TSO vindt plaats binnen de muren van de Brandaris en in de eigen groep.
De leerkracht blijft tijdens het eten in de klas. De opvangkracht is daarbij ook aanwezig.
De kinderen nemen zelf hun eten en drinken en een theedoek van thuis mee.
Wij vinden gezonde voeding belangrijk en adviseren ouders een gezond gevulde broodtrommel mee te geven. Er wordt op gelet dat de kinderen voldoende eten en drinken. Als dit geregeld niet goed lukt, wordt er door de leerkracht contact opgenomen met de ouders.

Na het eten gaan de kinderen buiten spelen. Bij slecht weer blijven de kinderen binnen en worden er activiteiten aangeboden, spelletjes gedaan of geknutseld.

Opvangkrachten
Wij zijn van mening dat de TSO zowel goed van kwaliteit moet zijn als betaalbaar moet blijven voor ouders. Onze school heeft daarom gekozen voor het aanstellen van vrijwilligers.
Alle vrijwilligers hebben een contract getekend en volgen jaarlijks een cursus. Alle vrijwilligers krijgen een vrijwilligersvergoeding binnen de wettelijke bepalingen.
jaar

Betaling
Als een kind gebruik maakt van TSO dient de ouder zich te registreren op de website van ISY. Dit is de organisatie, die de financiën regelt van de TSO.
U heeft hier een registratiecode voor nodig. Deze ontvangt u als uw kind op school start of u kunt deze opvragen op school.

Hoe werkt het:
Met Isy koopt u overblijftegoeden zoveel u zelf wenst. U meldt uw kind aan voor de overblijf op vaste dagen of op wisselende dagen geheel naar uw wens via Isy. U kan dit tot 11:30 uur op dezelfde dag wijzigen. U heeft altijd inzicht in uw overblijfsaldo en wanneer u kind naar de overblijf geweest is.

Overblijftegoeden aankopen gaat via Ideal als u ingelogd bent in Isy. Per Ideal betaling wordt € 0,50 aan administratiekosten in rekening gebracht. Het is alleen mogelijk via Ideal strippen aan te kopen. Een overblijfbeurt kost € 1,15.

Aanmelden van uw kind(eren) in Isy:
Het door u gekochte tegoed/strippen gebruikt u om de overblijfbeurten van uw kind(eren) te betalen. Kinderen die overblijven zonder dat ze zijn aangemeld, worden door de TSO alsnog aangemeld. U ontvangt hierover ook een bericht van Isy.

Het is voor de veiligheid van uw kind(eren) van belang dat hij/zij op de juiste manier worden aangemeld. Het zou namelijk kunnen voorkomen dat leerlingen het schoolterrein verlaten en ze, omdat ze niet voor de overblijf zijn aangemeld, niet worden gemist. Hebt u uw kind aangemeld en is het ziek, dan kunt u hem/haar voor 11:30 uur afmelden via Isy. Indien u uw kind niet afmeldt, wordt er wel een tegoed afgeschreven.

Melding tegoeden (bijna) op:
Isy kijkt regelmatig of u over voldoende strippen beschikt om de ingeplande overblijfbeurten voor de komende week te betalen. Indien dat niet het geval is, ontvangt u een e-mail van Isy met het verzoek nieuwe strippen te kopen. U ontvangt deze e-mail totdat u nieuwe strippen gekocht heeft.

Als u meer overblijfbeurten gebruikt, dan u aan strippen heeft, dan blokkeert Isy uw overblijfaccount. U kind(eren) kan dan niet meer overblijven, totdat de tegoeden aangevuld zijn. Wij gaan er echter vanuit dat u het niet zover laat komen.

Website ISY:
https://debrandarishaarlem.isy-school.nl

Contactinformatie:
Voor vragen of hulp bij aanmelden kunt u contact opnemen met de helpdesk van ISY.

Telefoon: 0800 56 666 65
Email: support@isy-school.nl